مدیرعامل جدید هواپیمایی آسما‌ن

ابوذر شیرودی مدیرعامل جدید هواپیمایی آسما‌ن

با حکم اعضای هیات مدیره شرکت هواپیمایی آسمان مدیرعامل جدید این شرکت هواپیمایی منصوب شد. خلبان جوان «ابوذر شیرودی»، فرزند «شهید‌ خلبان‌ علی‌اکبر شیرودی»، با حکم اعضای هیأت مدیره شرکت هواپیمایی آسمان به مدیرعاملی این شرکت منصوب شد.

ابوذر شیرودی، خلبان‌ هواپیمای ایرباس و عضو هیات مدیره شرکت هواپیمایی آسمان است و پیش از این پست معاونت را در شرکت هواپیمایی آسمان بر عهده داشت.

شرکت هواپیمایی آسمان از سال ۱۳۸۱ به سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شده است.

انتهای پیام/

https://kasbnews.com/6030