کسب و کارهای آینده

کسب و کارهای آینده در کدام حوزه‌ها خواهند بود؟

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی معتقد است که با توجه به تغییرات اقلیمی و آب و هوایی و به خصوص تغییر سبک زندگی، مشاغل جدیدی مثل اقتصاد روستا با تعریف جدید و اقتصاد نگهداری از فرزند و سالمند به وجود آمده است و بخش اعظمی از مشاغل آینده در فضای غیر واقعی و مجازی ایجاد خواهد شد.
رحیم سرهنگی اظهار کرد: از قبل در موسسه کار و تامین اجتماعی برنامه هایی در حوزه آینده کار و مشاغل آینده تدوین شده بود و با قدرت پیش می‌رفت. اتفاقی که جدیدا در سازمان رقم خورده این است که با چند پژوهشکده که در حوزه مشاغل جدید فعالیت می‌کنند، تفاهم نامه هایی امضا کردیم و تلاش می‌کنیم که آنها را از جلسات گفت‌وگو و جلسات کارگاهی به سمت و سویی ببریم که قوانین و مقررات مورد نیاز مشاغل جدید را به روز کنیم تا پاسخگوی این مشاغل باشند.
وی ادامه داد: طبق آمارها کسانی که در دوران ابتدایی ۱۰ تا ۱۲ ساله هستند، شغلهایی را در آینده خواهند داشت که اکنون وجود ندارد و جهان با سرعت بسیار عجیبی در حوزه تدوین نظام قوانین و مقررات مشاغل جدید پیش می رود.
به گفته رییس موسسه کار و تامین اجتماعی، بخش اعظمی از مشاغل آینده در فضای غیر واقعی و مجازی خواهد بود و کرونا این مسأله را تقویت کرد و باعث شد که سرعت حرکت به سمت مشاغل در فضای مجازی بیشتر شود.
سرهنگی گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی و آب و هوایی به خصوص تغییر سبک زندگی، مشاغل جدیدی به وجود آمده است؛ مثل اقتصاد نگهداری از سالمندان و فرزندان که یکی از اقتصادهای به روز دنیا است یا اقتصاد روستا که با تعریف جدید از روستا به عنوان یکی از حوزه های جدید مشاغل آینده خواهد بود.
به گفته وی در حال حاضر اکثر مشاغل جدید در حوزه‌هایی مثل اقتصاد دیتا یا حوزه‌های مجازی هستند و موسسه کار و تامین اجتماعی درصدد است با ذینفعان و صاحبنظران این حوزه ها هم در بحث آموزش و شناسایی و هم در خصوص قوانین و مقررات مورد نیاز مشاغل جدید اقدام و همکاری کند.

انتهای پیام/

https://kasbnews.com/5287