مجوز کسب و کار

دستگاه خاطی در درگاه ملی مجوزها به مراجع قضایی معرفی می شود

خلیل بهروزی فر ضمن اشاره به این موضوع که مصوبات مجلس به عنوان قانون تلقی می شوند و دستگاه های اجرایی ملزم به اجرای قانون هستند، تصریح کرد: در درجه اول باید به ارائه آموزش های لازم در راستای استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور بپردازیم تا افراد شناختی نسبت به این سامانه به دست آورند. مصوبات مجلس به عنوان قانون تلقی می شوند و دستگاه های اجرایی باید آن ها را اجرا کنند. بحث سامان دادن به مجوزهای کسب و کار هم یکی از مواردی است که می تواند به جهش تولید، پیشرفت و رونق اقتصادی منجر شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: متاسفانه دستگاه ها هنوز متوجه اهمیت اصلاح نظام مجوزدهی با درگاه ملی مجوزها نشده‌ اند و گویی نفهمیده اند که استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور یک قانون است و باید اجرا شود.

وی با بیان اینکه مجلس نظارتش را در این زمینه افزایش خواهد داد، افزود: دستگاه هایی که به قانون عمل نمی کنند بر اساس آنچه قانون پیش بینی کرده است، به مراجع قضایی و دستگاه های نظارتی دیگر معرفی می شوند تا برخورد قانونی با آنها صورت گیرد.

این نماینده مجلس افزود: دولت باید زیرساخت های لازم را برای اجرای قانون الزام استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور به وجود آورد. پیش بینی من این است که چند ماهی طول می کشد اما در نهایت این قانون عملی خواهد شد.

به گفته بهروزی فر، استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور و صدور مجوزها از یک پنجره واحد می تواند کمک بسزایی به بهبود وضعیت کسب و کار در کشورمان بکند و تا حد زیادی مشکلات در این زمینه را حل خواهد کرد.

وی ادامه داد: تصور من این است که این قانون می تواند بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد در بهبود شرایط اثرگذار باشد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: بخشی از مشکلات در زمینه کسب و کارها با اجرای قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور حل خواهد شد. اما برخی از مشکلات مربوط به عدم وجود هم افزایی بین دستگاه های مختلف برای صدور مجوزهاست که باید برای رفع آنها هم چاره اندیشی شود.

وی ادامه داد: متاسفانه تعداد زیادی از دستگاه ها بخشی نگر هستند و این فرهنگ وجود ندارد که در هماهنگی با یکدیگر گام بردارند. این مسائل به فرهنگ داخلی دستگاه های مختلف مربوط می شود. متاسفانه مدیران و کارکنان به این روش های بخشی نگری عادت کرده اند و این موجب می شود که صدور مجوزها در پیچ و خم اداری گیر کند.

وی گفت: از سوی دیگر، بحث بروکراسی عریض و طویل در کشور بیش از پیش تقویت می شود. باید با این نوع اندیشه، رویکرد و فرهنگ مبارزه کرد تا فرآیند صدور مجوزها به صورت یکپارچه انجام شود.

این نماینده مجلس ضمن اشاره به این موضوع که راهکارهای تشویقی به تنهایی نمی تواند در الزام دستگاه ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور موثر باشد، تصریح کرد: برای اینکه دستگاه ها را به سمت استفاده از درگاه مورد بحث سوق دهیم می توانیم از اقدامات قهری و الزام آور در کنار اقدامات تشویقی استفاده کنیم. به نظر نمی رسد دستگاه هایی که در برابر این قانون تعلل می کنند، صرف استفاده از ابزارهای تشویقی به آن تن دهند. به همین دلیل لازم است که روش های تنبیهی و تشویقی به موازات یکدیگر به کار گرفته شود. به طور کلی، دستگاه هایی که قانون را نادیده می گیرند و آن را اجرا نمی کنند، باید تنبیه شوند.

در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار می توانیم به دو روش عمل کنیم. اول اینکه دستگاه ها به صورت مجزا به صدور مجوز بپردازند و هر کدام فرآیند خاص خودشان را در این زمینه دنبال کنند. روش دوم این است که به استفاده از یک درگاه ملی و واحد مبادرت کنیم.

در حال حاضر، برخی دستگاه ها هنوز در کشورمان به صدور مجوز با استفاده از فرآیندهای خاص خودشان مبادرت می کنند. با این حال، درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان یک پنجره واحد برای صدور مجوزهای کسب و کار تدارک دیده شده است. مجلس نیز قانون مورد نیاز برای استفاده از آن را تصویب کرده است. اما متاسفانه دستگاه ها به دلایل مختلف به استفاده از آن تن نمی دهند.

موضوع مهم این است که صدور مجوز توسط دستگاه ها به صورت مجزا به مشکلاتی از قبیل اعمال سلیقه شخصی افراد در صدور مجوزها، روند طولانی صدور مجوز و ایجاد بستر رانت و فساد منجر شده است.

انتهای پیام/

https://kasbnews.com/5243