نسخه الکترونیک

هیچکس از نسخه نویسی الکترونیک راضی نیست؛ غیر از بیمه

رجود شکوهی، با اشاره به اینکه حذف کاغذ از تمامی نسخ، در دسترس بودن فایل درمانی هر شخص برای سازمان‌های بیمه گر و سهولت دسترسی به مراکز درمانی برای مردم از جمله اهداف طرح نسخه نویسی الکترونیک است، افزود: با توجه به این که هماهنگی‌های لازم با بیمه‌های تکمیلی صورت نگرفته و برای پرداخت‌های خود نسخه کاغذی را از بیمار طلب می‌کنند، این امر نقضِ غرض اهداف اولیه یعنی حذف کاغذ است.

وی ادامه داد: بسیاری از پزشکان متخصص بخش خصوصی به دلیل عدم عقد قرارداد با بیمه‌ها، وقت گیر بودن ثبت نسخ الکترونیک و یا نیاز به یک پرسنل جدیدِ و آشنا به امور بیمه‌ها، از ثبت الکترونیک نسخ استنکاف می‌ورزند که نتیجه آن مواجه شدن بیماران تحت پوشش بیمه با مشکلات متعدد است.

شکوهی با بیان اینکه برنامه‌های نسخه نویسی الکترونیک کاربر پسند نیست، افزود: متعدد بودن این برنامه از دیگر مشکلاتی است که همکاران با آن مواجه هستند و باید با تجمیع این برنامه‌ها و سهولت استفاده از آنها شرایط را برای استفاده بهینه از این طرح آماده نمود.

وی با اشاره به اینکه مشکل در مراکز پاراکلینیک خیلی بیشتر است، اضافه کرد: برخی اوقات یک کد را به پنجاه کد تقسیم کرده اند و نسخِ اغلب مراکز پاراکلینیک و مؤسسات ناقص بوده و کم و کسری‌های زیادی در آن وجود دارد که به نوعی یک سردرگمی به وجود می‌آید و در نهایت باعث خدمت رسانی ناقص به بیماران خواهد شد.

شکوهی سرعت کم اینترنت، پشتیبانی‌های ناقص که برخی اوقات از سوی سرور صورت می‌گیرد و عدم دسترسی به سیستم بیمه‌ها را از دیگر مشکلات طرح نسخه نویسی الکترونیک عنوان کرد و گفت: البته این طرح باید از یک جایی آغاز می‌شد اما بهترین و تضمینی ترین روش این بود که در ابتدا دو استان شمال و جنوب کشور به مدت یک سال به صورت پایلوت آن را اجرایی می‌نمودند و پس از بررسی‌های لازم و رفع عیوب به شکل سراسری ضمانت اجرایی می‌یافت.

انتهای پیام/

https://kasbnews.com/5086