بازار سرمایه

بازار سرمایه، دست دولت را گرفت!

مرحله سی‌و سوم حراج اوراق بدهی دولت با عرضه ۶هزار و ۵۵۰ میلیارد تومانی این اوراق برگزار شد.

در این مرحله بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی سفارش خریدی برای اوراق بدهی دولت ثبت نکردند.

با این وجود پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از اوراق بدهی در بازار سرمایه توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد.

در سه مرحله گذشته در مجموع دولت ۹هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته است که ۹۵ درصد در بازار سرمایه فروخته شد و تنها ۵ درصد اوراق را بانک و موسسات مالی خریده‌اند.

حداکثر و حداقل نرخ بهره اوراق فروخته شده به ترتیب برابر با ۲۱.۷۹ و ۲۱.۴۰ درصد بود که نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است.

مرحله بعدی با عرضه ۱۰هزار و ۴۰ میلیارد تومان از اوراق بدهی ادامه پیدا می‌کند.

انتهای پیام/

https://kasbnews.com/4957