صندوق بین‌المللی پول

۴ عاملی که قیمت های جهانی را بالا برد

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی به عواملی که باعث افزایش تورم در بازارهای جهانی شده پرداخته و تاکید کرده میزان تورم در مناطق مختلف جهان متفاوت بوده و قیمت انرژی بیشترین تاثیر را در رشد قیمت های جهانی داشته است.

بر اساس این گزارش هزینه انرژی بیشترین تاثیر را در منطقه اروپا روی تورم داشته و پس از آن ایالات متحده آمریکا از این نظر در جایگاه دوم قرار گرفته است، چین و بقیه اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور در جایگاه های بعدی قرار دارند که تورم آنها از رشد قیمت‌های انرژی متاثر شده است.

گزارش صندوق بین‌المللی پول تاکید می کند که هزینه های غذا هم در بالا رفتن تورم در مناطق مختلف جهان تاثیر گذار بوده است به طوریکه اروپا بیشترین تاثیر را از رشد هزینه های مواد غذایی و خوراک دریافت کرده و پس از آن ایالات متحده آمریکا در جایگاه بعدی از این نظر قرار گرفته و کشورهای پیشرفته جایگاه سوم را در تاثیرپذیری نرخ تورم از هزینه‌های مواد غذایی داشته اند.

در این گزارش تاکید شده است که اختلال در زنجیره عرضه و بالا رفتن قیمت مواد غذایی وارداتی نیز از عوامل تاثیر گذار در تورم جهانی بوده است، تاثیر اختلال در عرضه بیشتر در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور شکل گرفته است و پس از آن آمریکا جایگاه دوم را در این زمینه از آن خود کرده است.

بر اساس این گزارش اختلال در زنجیره عرضه و نیز بالا بودن قیمت های محصولات وارداتی در آمریکا تاثیر زیادی روی تورم گذاشته است.

گزارش صندوق بین المللی پول همچنین به پیش بینی از میزان افزایش قیمت‌ها در سال ۲۰۲۲ پرداخته است که بر اساس آن در سال ۲۰۲۲ میانگین رشد قیمت ها در اقتصادهای پیشرفته ۳.۹ درصد خواهد بود همچنین در اقتصادهای نوظهور و نیز کشورهای در حال توسعه میانگین نرخ تورم ۵.۹ درصد خواهد شد.

انتهای پیام/

https://kasbnews.com/4897
Search