راه اندازی کسب و کار

راه اندازی کسب و کارها با کمک متخصصان ایرانی خارج شتاب می‌گیرد

استفاده از ظرفیت متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور از جمله راهکارهایی است که می‌تواند توسعه علمی کشور را شتاب دهد.

این کار بهره‌گیری از ذخایر علمی و حرفه‌ای سرمایه انسانی خارج از کشور برای تحقق اهداف بلند مدت چشم‌انداز علمی کشور را ارتقا می دهد و مسیر توسعه فناوری‌های نوظهور و پیشرفته به داخل را هموار می کند.

اتفاقی که قرار است با مصوبه «راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل موثر و بازگشت نخبگان» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه و تدوین شده است، محقق شود.

این مصوبه به دنبال افزایش استفاده از ظرفیت علمی و حرفه‌ای متخصصان ایرانی خارج از کشور در مراکز علمی، فناوری و صنعتی کشور و فراهم کردن شرایط انتقال مهارت‌ها، روش‌ها و قابلیت‌های خدماتی نوین توسط متخصصان ایرانی خارج از کشور به داخل است.

طرحی که با هدف ارتقای سهم سرمایه انسانی کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان است که در یک همکاری مشترک میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در قالب برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان توانمند ایرانی خارج از کشور و بنیاد ملی نخبگان اجرایی می شود.

متخصصان ایرانی خارج از کشور شامل دانش‌آموختگان دوره کارشناسی ارشد، دانش‌آموختگان دوره دکتری، اساتید ایرانی شاغل در یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات تحقیقاتی خارج از کشور با مرتبه علمی استاد تمام، دانشیار یا استادیار، متخصصان ایرانی خارج از کشور دارای حداقل دو سال سابقه فعالیت در شرکت‌های فناور خارج از کشور با سمت کارشناس، مشاور، محقق بخش تحقیق و توسعه (R & D) یا مدیر در یکی از مؤسسات یا شرکت‌های شاخص علمی، فناوری، پژوهشی و صنعتی خارج از کشور و افراد دارای تجربه راه اندازی کسب و کار؛ در این طرح مدنظر هستند.

انتهای پیام/

https://kasbnews.com/4880
Search