سامانه ملی کسب و کار‌

الزام دستگاه‌ها به ثبت صدور مجوز مشاغل در سامانه ملی کسب و کار‌

جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و وزیر اقتصاد برگزار شد.

در این جلسه، سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای کار، اظهار داشت: از ٢٠٠٠ مجوز‌، ١٢٨۵ مجوز احصا و پیشنهاد اصلاح آن داده شده است.

وی ادامه داد: تا هجدهم اسفندماه همه دستگاه‌ها باید به درگاه تخصصی ثبت محور صدور مجوزها در وزارت اقتصاد متصل شوند.

رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای کار با اشاره به دستگاه‌هایی که بیشتر مجوزهای کسب و کار را صادر می‌کنند، بیان داشت: وزارت کار طبق مقررات می تواند ٣۴٢ مجوز مشاغل خانگی صادر کند، پس از آن، وزارت کشاورزی، سازمان غذا و دارو، وزارت راه و شهرسازی ، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت فرهنگ و ارشاد ، وزارت ارتباطات، میراث، محیط زیست، وزارت نیرو ، وزارت علوم، سازمان انرژی اتمی و غیره به ترتیب بیشترین مجوزها را صادر می‌کنند.

سیاح ادامه داد: ۳۳۰ عنوان شغل خانگی که صادر کننده مجوز آن وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است بر اساس مصوبه هیئت مقررات زدایی ظرف ۱۰ روز اطلاعات این مشاغل را در درگاه ملی مجوزها ثبت و از این طریق مجوز را صادر خواهد کرد.

انتهای پیام/

https://kasbnews.com/4721