سید رضا فاطمی امین

کسب و کارها قربانی خطای مدیران و شرایط اقتصادی نشوند

سید رضا فاطمی امین با بیان اینکه بنگاه و کسب و کار یک موجود زنده بوده و مستقل از مدیریت و سرمایه گذاران آن باید حمایت شود، گفت: نباید خطای مدیران و شرایط اقتصادی یک کشور را به کسب و کار و واحد تولیدی تحمیل کرد و در صورت بروز مشکلاتی به این شکل، ضرر و زیان آن نباید به کسب و کارها لطمه وارد کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ثروت یک کشور، کسب و کارهای فعال آن هستند تصریح کرد: سرمایه‌های هر سازمانی منابع انسانی توانمند آن سازمان هستند، اما در مقیاس یک کشور، ثروت یعنی کسب و کارهای فعال آن کشور و همکاری نیروهای انسانی توانمند و ایجاد یک تشکل و کسب و کار برای تولید و اشتغال، بنابراین هر میزان کسب و کارها را تقویت کنیم و آنها را از آسیب‌های مدیریتی و شرایط اقتصادی حفظ کنیم، در راستای تقویت تولید و اشتغال کشور حرکت کرده‌ایم.

این عضو کابینه دولت سیزدهم اضافه کرد: طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی با وجود مشکلاتی که در آن وجود دارد، در هیات دولت مورد بررسی قرار گرفته و دولت با آن موافقت کرده است و ایرادهای آن می‌تواند در کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفته و رفع شود.

فاطمی امین در پایان بیان کرد: در تاریخ اقتصادی کشور در مقطعی قرار داریم که کسب و کارهای زیادی شکل گرفته است و برخی از کسب و کارها در طول زمان فرسوده شده اند و نیاز به ترمیم و حمایت دارند، بنابراین ضرورت دارد در این مقطع کنونی به کسب و کارها توجه جدی کنیم.

انتهای پیام/

https://kasbnews.com/4627