اخبار اقتصاد جهاناخبار شرکت ها

خودروساز آلمانی برای رفع مشکل آتش سوزی خودروهای خود قطعه ندارد

به گزارش کسب نیوز به نقل از راشاتودی، شرکت دایملر به مالکین حدود ۸۰۰ هزار خودروی لوکس مرسدس بنز در مورد یک نقص فنی که می تواند منجر به آتش سوزی شود هشدار داد، اما می‌گوید که در حال حاضر هیچ قطعه ای برای تعمیر این نقص ندارد.

این خبر ابتدا توسط روزنامه آلمانی بیلد Bild و سپس رویترز در روز سه شنبه گزارش شد و هر دو به نامه دایملر به مالکان مرسدس بنز اشاره کردند.

در این نامه آمده است که نقص فنی این خودروها در نشت پمپ خنک کننده تشخیص داده شده است که می تواند منجر به گرم شدن قطعات شود و در نتیجه، “خطر آتش سوزی را ایجاد می‌کند.

بر اساس این گزارش، دایملر بعداً صحت این نامه را تأیید کرد.

این شرکت همچنین اعلام کرد که در حال حاضر امکان فراخوان دسته جمعی خودروها وجود ندارد چرا که کمبود قطعات ضروری وجود دارد.

در این نامه آمده است: در عین حال، رانندگی با وسایل نقلیه آسیب‌دیده باید به شیوه‌ای محتاطانه صورت گیرد و استفاده از آن باید به حداقل ممکن کاهش یابد.

در بیانیه جداگانه‌ای شرکت تابعه دایملر اعلام کرد که اطلاعیه‌ای در مورد فراخوان رسمی خودروهای دارای این مشکل در ماه نوامبر منتشر شده است.

در این بیانیه آمده است که مالکان خودروهایی که تحت تأثیر این فراخوان قرار می‌گیرد، باید فوراً با نزدیک‌ترین شریک خدمات مرسدس بنز تماس بگیرد.

دایملر گفت که قصد دارد از اواسط تا اواخر ماه ژانویه جایگزین کردن قطعات آسیب دیده را آغاز کند، اما هنوز تاریخی مشخص نشده است.

انتهای پیام/

‫۴۴ دیدگاه ها

  1. Such additional therapeutic agents may be small molecules or recombinant biologic agents and include, for example, acetaminophen, non steroidal anti inflammatory drugs NSAIDS such as aspirin, ibuprofen, naproxen, etodolac Lodine and celecoxib, colchicine Colcrys, corticosteroids such as prednisone, prednisolone, methylprednisolone, hydrocortisone, and the like, probenecid, allopurinol, febuxostat Uloric, sulfasalazine Azulfidine, antimalarials such as hydroxychloroquine Plaquenil and chloroquine Aralen, methotrexate Rheumatrex, gold salts such as gold thioglucose Solganal, gold thiomalate Myochrysine and auranofin Ridaura, D penicillamine Depen or Cuprimine, azathioprine Imuran, cyclophosphamide Cytoxan, chlorambucil Leukeran, cyclosporine Sandimmune, leflunomide Arava and anti TNF agents such as etanercept Enbrel, infliximab Remicade, golimumab Simponi, certolizumab pegol Cimzia and adalimumab Humira, anti IL 1 agents such as anakinra Kineret and rilonacept Arcalyst, canakinumab Ilaris, anti Jak inhibitors such as tofacitinib, antibodies such as rituximab Rituxan, anti T cell agents such as abatacept Orencia, anti IL 6 agents such as tocilizumab Actemra, diclofenac, cortisone, hyaluronic acid Synvisc or Hyalgan, monoclonal antibodies such as tanezumab, anticoagulants such as heparin Calcinparine or Liquaemin and warfarin Coumadin, antidiarrheals such as diphenoxylate Lomotil and loperamide Imodium, bile acid binding agents such as cholestyramine, alosetron Lotronex, lubiprostone Amitiza, laxatives such as Milk of Magnesia, polyethylene glycol MiraLax, Dulcolax, Correctol and Senokot, anticholinergics or antispasmodics such as dicyclomine Bentyl, Singulair, beta 2 agonists such as albuterol Ventolin HFA, Proventil HFA, levalbuterol Xopenex, metaproterenol Alupent, pirbuterol acetate Maxair, terbutaline sulfate Brethaire, salmeterol xinafoate Serevent and formoterol Foradil, anticholinergic agents such as ipratropium bromide Atrovent and tiotropium Spiriva, inhaled corticosteroids such as beclomethasone dipropionate Beclovent, Qvar, and Vanceril, triamcinolone acetonide Azmacort, mometasone Asthmanex, budesonide Pulmocort, and flunisolide Aerobid, Afviar, Symbicort, Dulera, cromolyn sodium Intal, methylxanthines such as theophylline Theo Dur, Theolair, Slo bid, Uniphyl, Theo 24 and aminophylline, IgE antibodies such as omalizumab Xolair, nucleoside reverse transcriptase inhibitors such as zidovudine Retrovir, abacavir Ziagen, abacavir lamivudine Epzicom, abacavir lamivudine zidovudine Trizivir, didanosine Videx, emtricitabine Emtriva, lamivudine Epivir, lamivudine zidovudine Combivir, stavudine Zerit, and zalcitabine Hivid, non nucleoside reverse transcriptase inhibitors such as delavirdine Rescriptor, efavirenz Sustiva, nevairapine Viramune and etravirine Intelence, nucleotide reverse transcriptase inhibitors such as tenofovir Viread, protease inhibitors such as amprenavir Agenerase, atazanavir Reyataz, darunavir Prezista, fosamprenavir Lexiva, indinavir Crixivan, lopinavir and ritonavir Kaletra, nelfinavir Viracept, ritonavir Norvir, saquinavir Fortovase or Invirase, and tipranavir Aptivus, entry inhibitors such as enfuvirtide Fuzeon and maraviroc Selzentry, integrase inhibitors such as raltegravir Isentress, doxorubicin Hydrodaunorubicin, vincristine Oncovin, bortezomib Velcade, and dexamethasone Decadron in combination with lenalidomide Revlimid, or any combination s thereof stromectol 12mg tablets ۲ Yu M, Kim SW, Kim MS et al

  2. A slit lamp examination of her anterior segments was unremarkable other than for fine SPK over the inferior one third of her cornea, apparently dry eye related lasix for dogs For people who want to have them shipped internationally to the US, Canada, Australia, UK or other countries, they may be subject to additional regulations depending on the location

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا