دامدار کارت

جزئیات تحویل «دامدار کارت» به دامداران

حسین دماوندی نژاد در برنامه شبکه یک سیما از برنامه تحویل « دامدار کارت » به دامداران برای خرید نهاده خبر داد که می تواند بخشی از مشکلات تهیه دامداران کشور را که اکنون با آن مواجه هستند، برطرف کند.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی افزود: این کا رت ها ۲۰،۱۰ و ۵۰ میلیون تومانی است که متناسب با تعداد دام دامداران به آنها داده می شود تا از مراکز تعریف شده بخشی از نیاز نهاده ای خود شان را تامین کنند.

به گفته این مسئول، این کارت ها در واقع تسهیلات با کارمزد یک درصد و یکساله است که به آنها برای خرید نهاده داده می شود.

وی گفت: این کارت ها بخشی از نیاز آنها به نهاده را برطرف می کند و بقیه را از سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی تامین می کنند.

انتهای پیام/

https://kasbnews.com/4052
Search