علی جباری

موفقیت شرکت‌های بیمه به درآمدزایی نیست

مدیرعامل بیمه رازی با بیان اینکه استراتژی‌های شرکت برپایه رضایت مشتریان طراحی و اجرایی شده است، گفت: پرتفو و درآمدزایی بالا تنها ملاک موفقیت شرکت‌های بیمه نیست، بلکه شرکت‌های بیمه باید متشریان خود را راضی نگه داشته و خدمات به‌روز به آن‌ها ارائه کنند.

علی جباری با اشاره به پنچ چرخش استراتژیک شرکت بیمه رازی و جایگاه مشتری در این استراتژی‌ها گفت: شرکت بیمه رازی در ابتدای سال‌جاری پنچ چرخش استراتژیک را با نگاه ویژه به مشتریان طراحی کرد که به دلیل اهمیت و جایگاه بسیار مهم مشتریان یک استراتژی مجزا برای مشتریان نیز در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل بیمه رازی تصریح کرد: چهارمین استراتژی شرکت بیمه رازی با تاکید بر مشتریان و همراهان شرکت بیمه رازی به عنوان چرخش استراتژیک از مشتری مداری منفعلانه به افزایش میزان وفاداری و وابستگی مشتریان بیمه رازی طراحی و اجرایی شده که دستیابی به این مهم نیاز به اجرای با دقت دیگر استراتژی‌ها دارد زیرا مشتری مداری و ارائه خدمات به‌روز در دیگر استراتژی‌ها نیز دیده شده و تمام استراتژی‌ها حلقه‌های یک زنجیر قوی و بزرگ است.

وی خاطرنشان کرد: زمانی می‌توانیم مدعی آن باشیم که استراتژی چهارم شرکت موفق بوده که نیازهای همراهان و مشتریان شرکت در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخ داده شده است و مشتریان صنعت بیمه از شرکت‌های بیمه‌ای همراهی، مشاوره، صدور بدون وقفه و به لحظه بیمه‌نامه و پرداخت خسارت در کوتاه‌ترین زمان را طلب می‌کنند.

جباری یادآور شد: در صنعت بیمه شرکت‌هایی با پرتفو و درآمدزایی بالا موفق نیستند، بلکه شرکت‌هایی موفق خواهند بود که مشتریان خود را راضی نگه دارند و خدمات به‌روز به آن‌ها ارائه کنند.

انتهای پیام/

https://kasbnews.com/3829