هادی اخلاقی

هادی اخلاقی مدیرعامل جدید بانک تجارت شد

در نشست هیات مدیره که عصر چهارشنبه بیست و هشتم مهر ماه برگزار شد، اعضای هیات مدیره بانک تجارت به نمایندگی از سوی سهامداران، هادی اخلاقی را به عنوان مدیرعامل جدید بانک تجارت منصوب کردند.

اعضای هیات مدیره بانک تجارت در این جلسه از زحمات صادقانه و ارزشمند رضا دولت آبادی در دوران تصدی سمت مدیر عاملی این بانک تقدیر به عمل آوردند.

همچنین دولت آبادی به عنوان مدیرعامل جدید بانک ملت منصوب شد.

انتهای پیام/

https://kasbnews.com/3378