نظام مالیاتی

خاندوزی می‌تواند نظام مالیاتی را حامی تولید کند

میثم پیله فروش، به ارزیابی برنامه‌های احسان خاندوزی گزینه پیشنهادی دولت سیزدهم برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت و اظهارداشت: خاندوزی اقتصاد را نه فقط در کتاب‌ها بلکه در کارگاه عملی و پژوهشی بزرگ کشور یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس گذرانده است.

این اقتصاددان به تفاوت اصلی خاندوزی با دیگر اقتصاددان‌ها اشاره کرد و افزود: یکی از این تفاوت‌ها به ارائه راهبرد و راهکارهای متناسب با اقتصاد ایران باز می‌گردد.

این کارشناس اقتصادی سابق مرکز پژوهش‌های مجلس به بخشی از برنامه‌های گزینه تصدی وزارت اقتصاد پرداخت و ادامه داد: خاندوزی برای‌های خوبی برای نظام مالیاتی، مبارزه با فساد، اصلاح نظام بانکی، گمرک، خصوصی سازی و سایر بخش‌های اقتصاد دارد.

وی تصریح کرد: ایشان می‌تواند نظام مالیاتی و بانکی را که اکنون مانعی برای تولید هستند با برنامه ریزی و تغییر رویکرد به حامی تولید تبدیل کند و آن را به دیگر بخش‌ها نیز سرایت دهد.

انتهای پیام/

https://kasbnews.com/2662