قیمت دولتی گندم

بازنگری قیمت دولتی گندم برای صنف و صنعت + سند

کارگروه تنظیم بازار در یکصد و چهل و چهارمین جلسه خود با بازنگری قیمت فروش گندم شرکت بازرگانی بازرگانی دولتی به بخش صنف (خبازی‌ها) و صنعت موافقت کرد. 

در متن این مصوبه آمده است: درخواست شرکت بازرگانی دولت ایران (نامه شماره ۰۲۰.۴۱۱۸ مورخ ۱۴۰۰.۳.۳۰) در مورد بازنگری و اصلاح قیمت فروش گندم بخش صنف و صنعت و جلوگیری از ضرر و زیان مالی شرکت مذکور در جلسه مطرح و ضمن موافقت با کلیات موضوع مقرر شد، به استناد اختیارات کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان کشور مراتب در کارگروه مربوطه مطرح و تصمیم مقتضی با هماهنگی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی و رعایت کلیه جوانب اتخاذ شود. 

انتهای پیام/

https://kasbnews.com/2021