مجمع سالانه افق کوروش

نتیجه مجمع سالانه افق کوروش و زمان توزیع سود

مجمع سالانه فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش برگزار و با تصویب صورت های مالی، مقرر شد ۱۲۰ تومان سود برای هر سهم توزیع شود.
به گزارش کسب نیوز، مجمع سالانه شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش بعداز ظهر سه شنبه ۱۹ تیر با حضور۸۷.۴ درصدی سهامداران در محل پژوهشگاه صنعت نفت برگزار و پس از قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره مربوط به سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ و نظر حسابرس و بازرس قانونی، صورت های مالی تصویب و به پیشنهاد هیات مدیره مقرر شد از ۱۸۲۳ ریال سود محقق شده هر سهم ۱۲۰۰ ریال معادل ۶۶ درصد برای هر سهم توزیع شود.

براساس این گزارش، سود سهامداران حقیقی و حقوقی سجامی، ۶ شهریور به حساب اعلامی واریز می شود. سود سهامداران حقیقی و حقوقی غیر سجامی نیز اول مهر با ارسال درخواست کتبی به هراه مشخصات کامل بانکی از طریق واحد امور سهام پرداخت می شود.

https://kasbnews.com/10698
Search