علیرضا حجتی بیمه رازی

رعایت اصول بنگاه‌داری و سودآوری مهم‌ترین اولویت بیمه رازی

علیرضا حجتی، مدیرعامل بیمه رازی در اولین شورای مدیران فصل تابستان بیمه رازی گفت: شرکت بیمه رازی در زمان فعلی تغییر استراتژی‌ها را در دستور کار قرار داده و در شرایط فعلی توجه هیئت مدیره به اجرای موارد خاصی همچون رعایت اصول بنگاه‌داری، رعایت اصول سودآوری در قراردادها، اصلاح ترکیب پرتفو، توانمندسازی شبکه فروش و وصول مطالبات در راستای ارائه خدمات به بیمه‌گزاران و مراکز طرف قرارداد است.

مدیرعامل شرکت بیمه رازی ادامه داد: برنامه اجرایی شرکت بیمه رازی با توجه به خواست هیئت مدیره شرکت طراحی شده و در مرحله اجرا و به خصوص امضای قراردادهای همکاری با بیمه‌گزاران به اصل سودآوری شرکت و اصلاح پرتفو توجه ویژه‌ای خواهد شد.

او یادآور شد: در سال‌های اخیر حجم پرتفو شرکت از طریق امضای قرارداد با بیمه‌گزاران بزرگ، رشد قابل توجهی داشت که یکی از معایب این مسیر عدم توجه کافی به بیمه‌نامه‌های خرد بوده است.

حجتی با اشاره به اینکه پرتفوی شرکت باید بهینه باشد، خاطرنشان کرد: توانمندسازی شبکه فروش یکی از مهم‌ترین اولویت‌های شرکت در سال ۱۴۰۳ تلقی می‌شود و این مهم به معنای ارتقا زیرساخت‌ها در راستای فعالیت، بازارشناسی، بازارداری و بازارافزایی شبکه فروش است.

مدیرعامل بیمه رازی یادآور شد: شبکه فروش به ویژه نمایندگان استانی با توجه به دانش فنی، تجربه و ارتباطات خود می‌توانند در چند رشته خاص توانمندتر شود و توانمندسازی تنها به معنای نرخ کارمزد بیش‌تر نیست.

حجتی گفت: در مسیر پیش ‌روی شرکت در کنار دقت در امضای قرارداد، وصول مطالبات و سوددهی در عملیات بیمه‌گری، کنترل و نظارت جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته طی پنج سال آینده ضریب خسارت پرتفوی شرکت به میزان قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.

مدیرعامل بیمه رازی خاطرنشان کرد: فرصت‌های بسیاری پیش روی بیمه رازی قرار دارد و باید از این فرصت‌ها با کار تیمی استفاده حداکثری کرد.

او بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ باید همکاران شرکت بیمه رازی همچون یک خانواده در کنار یکدیگر به ادامه فعالیت بپردازند و کلیدواژه حل مشکلات و حرکت روبه جلوی شرکت بیمه رازی کار تیمی است.

حجتی در انتها گفت: باید از طریق قراردادهای بزرگ، فروش خرد تقویت شود و به بیمه‌هایی که ضریب خسارت پایینی دارند، نگاه ویژه‌ای شود.

https://kasbnews.com/10660
Search