جبرائیلی

تشکیل حزب و انجام کار گفتمانی توسط جبرائیلی

سید یاسر جبراییلی با اعلام کناره‌گیری از مناصب دولتی برای تشکیل حزب و انجام کار تشکیلاتی و گفتمانی اعلام آمادگی کرد.

سید یاسر جبرائیلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص در توئیتی در پاسخ به گمانه‌زنی‌ها درخصوص استعفای وی از مناصب دولتی نوشت:

ما برای غلبه بر استبداد سرمایه‌داری نئولیبرال، هیچ چاره‌ای جز کار جدی تشکیلاتی و گفتمانی نداریم. هیچ قدرتی بالاتر از آگاهی و همراهی مردم نیست.

https://kasbnews.com/10577
Search