روز مشاغل خانگی

۲۲ اردیبهشت روز مشاغل خانگی و تولید خانواده محور

آزیتا همتیان از مصوب شدن روز ۲۲ اردیبهشت به عنوان «روز مشاغل خانگی و تولید خانواده محور» در تقویم ملی کشور خبر داد.

وی تصریح کرد: در راستای گفتمان‌سازی عمومی مشاغل خانگی، دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی با هماهنگی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی نسبت به نامگذاری روز ملی مشاغل خانگی و درج در تقویم اصناف، حرفه‌ها و مشاغل کشور اقدام کرد.

به گزارش کسب نیوز، رئیس دبیرخانه مشاغل خانگی هدف از این اقدام را فرهنگ‌سازی، گفتمان‌سازی، تشویق و هدایت متقاضیان به سمت کسب و کارهای خانگی عنوان کرد.

همتیان همچنین بر پررنگ کردن نقش مشاغل خانگی به عنوان یکی از مولفه‌های مهم سیاستگذاری در ایجاد اشتغال دولت سیزدهم تاکید کرد.

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی گفت: این اقدام در راستای بند ۴ مصوبات نشست ۳۰ مهر ماه سال ۱۴۰۲ ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و به استناد ماده واحده «تقویم اصناف، حرفه‌ها و مشاغل کشور (مصوب نشست ۸۸۱ مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)» و تصمیم نشست ۸۲۰ مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۲۵ شورای فرهنگ عمومی کشور است.

https://kasbnews.com/10434
Search